Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

 • (K)-Individu Coaching heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
 • De overeenkomst tussen (K)-Individu Coaching en haar cliënt kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd.
 • Indien de cliënt de door hem/haar gemaakte afspraak  binnen 24 uur voor de betreffende afspraak annuleert, zullen de reguliere kosten in rekening worden gebracht.
 • (K)-Individu Coaching behoudt zich het recht coaching of begeleiding te weigeren, indien deze niet binnen het format van de aangeboden diensten past.
 • (K)-Individu Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen, naar aanleiding van de coach sessies. De cliënt  is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes die hierin gemaakt worden.

(K)-Individu Coaching en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

(K)-Individu Coaching kan persoonsgegevens van u bewaren, omdat u gebruik maakt van de diensten van (K)-Individu Coaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan ons heeft verstrekt. 

 • De volgende persoonsgegevens kunnen worden bewaard: 
 1. Uw voor- en achternaam
 2. Uw adresgegevens
 3. Uw telefoonnummer
 4. Uw e-mailadres
 • (K)-Individu Coaching bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, bestaande uit coaching, begeleiding en/of training.
 • (K)-Individu Coaching bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten. 
 • De inhoud van de coachings gesprekken zal, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit extern gedeeld worden.
 • Persoonsgegevens zullen, zonder uw schriftelijke toestemming, nooit extern gedeeld worden. 
 • Opgeslagen informatie kan, op uw schriftelijk verzoek, te allen tijde worden ingezien. 
 • (K)-Individu Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 • De website van (K)-Individu Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door (K)-Individu Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met (K)-Individu Coaching op via info@kindividucoaching.nl.
 • www.kindividucoaching.nl is een website van (K)-Individu Coaching en Bureau MIR- Mind In Reset.

 (K)-Individu Coaching is te bereiken:

Postadres: Mirostraat 59, 1328 JP Almere

Vestigingsadres: Mirostraat 59, 1328JP Almere

Telefoon: +316-27381744

E-mailadres: info@kindividucoaching.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70445737

B.T.W. nummer NL001906229B14

AGB-code 41525412

Heeft u een signaal of een klacht?

 • (K)-Individu Coaching heeft als uitgangspunt het sociaal en correct omgaan met haar cliënten.
 • Toch kan het gebeuren dat u onverhoopt niet tevreden bent over de dienstverlening van (K)-Individu Coaching of Bureau MIR.
 • Meldt deze klacht dan zo spoedig mogelijk na de laatste coachsessie en uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk bij (K)-Individu Coaching, t.a.v. Miriam Greeve
 • Als u ons schrijft, dan ontvangt u binnen 14 dagen een reactie.
 • Klachten zullen in goede harmonie worden opgelost, maar indien dit niet mogelijk (b)lijkt, dan zal deze worden voorgelegd aan Solopartners ( https://www.solopartners.nl/klachtenregeling-zzp-zorg/ ) .

(K)- Individu Coaching helpt je graag!
Omdat het ook anders kan!